میدان هوایی استانبول پرپرواز ترین میدان هوایی اروپا در سال 2022

اداره ای امنیت پروازهای هوایی اروپا میدان هوایی «استانبول» را پرپرواز ترین میدان هوایی این قاره در سال 2022 اعلام کرد

1926956
میدان هوایی استانبول پرپرواز ترین میدان هوایی اروپا در سال 2022

اداره ای امنیت پروازهای هوایی اروپا میدان هوایی «استانبول» را پرپرواز ترین میدان هوایی این قاره در سال 2022 اعلام کرد.

براساس گزارش اداره ای امنیت پروازهای هوایی اروپا (EUROCONTROL) درباره وضعیت پروازها از میدانهای هوایی‌ این قاره در سال گذشته، میدان هوایی «استانبول» طی سال 2022 پرپرواز ترین میدان هوایی اروپا تثبیت شده است.

براساس این بیانیه میدان هوایی استانبول در سال گذشته بااوسط 1156 پرواز روزانه میزبان بیشترین پرواز در میان میدانهای هوایی اروپایی بوده است.

از سوی دیگر، میدان هوایی استانبول در سال گذشته یگانه میدان هوایی اروپایی بوده که موفق به رسیدن تعداد پروازهای روزانه  به پیش از همه گیری کرونا در سال 2019 شده است.

میدان هوایی آمستردام با اوسط 1143 پرواز، میدان هوایی شارل دوگل پاریس با اوسط 1122 پرواز روزانه، میدان هوایی فرانکفورت با اوسط 1048 و میدان هوایی لندن با اوسط 1042 پرواز روزانه پس از میدان هوایی استانبول به درجه های دوم تا پنجم مزدهم ترین میدانهای هوایی  اروپایی در سال 2022 قرار داشته اند.اخبار مربوطه