دو تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی تورکیه اظهار داشت

1926050
دو تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

دو تروریست عضوی سازمان تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک/وای پی جی در شمال عراق از پا در آورده شدند. 

در بیانیه وزارت دفاع ملی چنین آمده است: در نتیجه فعالیت هماهنگ نیروهای مسلح تورکیه و اداره استخبارات ملی، دو تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک در منطقه متینا در شمال عراق شناسایی و از پا در آورده شدند. به ویران کردن لانه های تروریست‌ها ادامه میدهیم.اخبار مربوطه