تورکیه، مقصد گردشگران روسی برای گذراندن شب سال نو

تورکیه به مقصد شماره یک گردشگران روسی برای گذراندن شب سال نو تبدیل شده است

1925688
تورکیه، مقصد گردشگران روسی برای گذراندن شب سال نو

تورکیه به مقصد شماره یک گردشگران روسی برای گذراندن شب سال نو تبدیل شده است

خبرگزاری روسی ریا نووستی براساس داده‌های سایت مسافرتی کوپی بیلیت Kupibilet اطلاعاتی را درمورد کشورهایی که شهروندان روسی بیشترین تکت رابرای سفرشب سال نومیخرند، به نشررسانید.

دراین خبرآمده است که شهروندان روسی بیشترترجیح میدهند که تعطیلات خودرادرایام سال نو درتورکیه سپری کنند و خاطرنشان شد که سهم تورکیه در فروش تکتها از 28 فیصد گذشته است.

 در این خبر آمده است که به تعقیب تورکیه، ارمنستان با سهم 16 فیصدی دردرجه ای دوم و اسرائیل و آذربایجان هرکدام با 7 فیصد دردرجه ای سوم قرار دارند.

براساس آمارگردشگری اعلام شده از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری تورکیه، ظرف 11 ماه سال 2022، 42 میلیون و 164 هزار و 954 گردشگر خارجی به تورکیه سفر کرده‌اند، در حالی که فدراسیون روسیه با 4 میلیون و 945 هزار و 198 نفر پس از آلمان در مقام دوم قرار دارد.اخبار مربوطه