انتشارپیامی پیام تصویری ازحساب تلگرام رئیس دولت اوکراین ولودیمیرزلنسکی

رئیس دولت اوکراین ولودیمیرزلنسکی دیشب پیامی پیام تصویری ازحساب تلگرام خودبه اشتراک گذاشت

1924725
انتشارپیامی پیام تصویری ازحساب تلگرام رئیس دولت اوکراین ولودیمیرزلنسکی

رئیس دولت اوکراین ولودیمیرزلنسکی دیشب پیامی پیام تصویری ازحساب تلگرام خودبه اشتراک گذاشت

ولودیمیر زلنسکی رئیس دولت اوکراین در پیام تصویری که دیشب از حساب تلگرام خود به اشتراک گذاشت، سخنانی خطاب ملت اینکشوربیان داشته ودرموردجنگی که علیه روسیه ادامه دارد، ارزیابی‌هایی انجام داد.

زلنسکی در این پیام ویدیویی ضمن اشاره به ادامه جنگ روسیه و اوکراین که از تاریخ 24 فبروری آغاز گردید اعلام کرد: به اقدامات برای آماده کردن اردوی اوکراین برای سال آینده ادامه می‌دهیم.

ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد: در دیدار با نمایندگان نیروهای امنیتی و دفاعی اوکراین وضعیت اخیر در جبهه نبرد را مورد ارزیابی قرار دادیم.

رئیس دولت اوکراین ضمن اشاره به اینکه در این دیدار تدارکات اردوی اوکراین برای سال آینده را مورد بحث و مذاکره قرار دادیم گفت: به آماده سازی نیروهای امنیتی و دفاعی اوکراین برای سال آینده ادامه می‌دهیم. این باید سالی تعیین‌ کننده باشد.

زلنسکی ضمن تاکید بر اینکه اردوی اوکراین باید برای هر فصلی آماده‌گی داشته باشد گفت: ما می‌دانیم که فصل زمستان چه خطراتی دارد و در فصل بهار چه باید کرد؟ و در نتیجه نیز همه ای بخشهای دفاعی و امنیتی باید چه نتایجی را نشان بدهند؟

رئیس دولت اوکراین با اشاره به اینکه هدف‌مان آزاد کردن کلیه مناطق اشغالی اوکراین است گفت: با اعتقاد و اطمینان به این هدف وارد سال 2023 خواهیم شد.  اخبار مربوطه