تصمیم کشور چک برای تسهیل کنترل مرزها

جمهوری چک اعلام کرد تصمیم گرفت به دلیل افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی، کنترل‌های فشرده‌ای را که به مدت 3 ماه در مرز با اسلواکی برقرار کرده است، کاهش دهد

1922851
تصمیم کشور چک برای تسهیل کنترل مرزها

جمهوری چک اعلام کرد تصمیم گرفته است به دلیل افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی، کنترل‌های فشرده‌ای را که به مدت 3 ماه در مرز با اسلواکی برقرار کرده است، کاهش دهد.

ویت راکوسان، وزیر داخله چک اعلام کرد بازرسی‌ها در مرزاین کشور با اسلواکی که از سپتامبر آغاز شده بود، تا 25 جنوری 2023 تمدید شده است.

راکوسان گفت تصمیم داریم کنترل‌های سخت‌گیرانه را کاهش دهیم، هر موتر در گذرگاه مرزی متوقف نخواهد شد و موترها به‌طور تصادفی بررسی خواهند شد.

راکوسان با بیان اینکه کنترل‌های انجام شده در مرز حدود 3 ماه در کاهش تعداد مهاجران غیرقانونی موثر بوده است، خاطرنشان کرد: برای اولین بار از زمان شروع کنترل‌ها، هفته گذشته هیچ مهاجر غیرقانونی در مرز دستگیر نشد.

پولیس چک درتاریخ 20 نوامبر اعلام کرد که حدود 9000 مهاجر غیرقانونی در طول دو ماه گذشته دستگیر شده‌اند.اخبار مربوطه