روسیه از همکاری نزدیک با تورکیه برای ایجاد مرکز گاز طبیعی در این کشور خبر داد

الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد شرکت انرژی روسیه گازپروم با مقامات تورکیه برای مرکز گاز در تورکیه به طور فعال همکاری می‌کند

1922871
روسیه از همکاری نزدیک با تورکیه برای ایجاد مرکز گاز طبیعی در این کشور خبر داد

الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد شرکت انرژی روسیه گازپروم با مقامات تورکیه برای مرکز گاز در تورکیه به طور فعال همکاری می‌کند

معاون نخست وزیر روسیه در یک کانال روسی به ارزیابی دستور کار پرداخت. 

نواک با بیان اینکه گاز روسیه ارزان است و تقاضا همچنان ادامه دارد، افزود: فعالیت فشرده با مقامات تورکیه برای ایجاد مرکز گاز طبیعی در این کشور در حال انجام است.

نواک گفت: امیدوارم در سال 2023 برای ایجاد یک مرکز گاز طبیعی در تورکیه اقدام شود.

معاون نخست وزیر روسیه همچنین خاطرنشان کرد مرکز مورد بحث می‌تواند مکانیزمی برای قیمت‌گذاری گاز طبیعی ایجاد کند.اخبار مربوطه