حمله شورشیان در جمهوری دموکراتیک کانگو

در حمله شورشیان در جمهوری دموکراتیک کانگو272 نفر کشته شدند

1915829
حمله شورشیان در جمهوری دموکراتیک کانگو

در حمله شورشیان در جمهوری دموکراتیک کانگو272 نفر کشته شدند

در حمله شب دوم دسامبر شورشیان در ایالت کیوو شمالی در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو 272 غیرنظامی جان باختند.

وزیر صنایع جمهوری دموکرتیک کانگو ووالی پیشین کیوو شمالی سخنانی پیرامون حمله شب دوم دسامبر اعضای گروه شورشی 23 ماه مارچ اطلاعاتی ارائه کرد.

او این حمله را به‌ صفت یک قتل‌عام توصیف کرده و گفت: در این حمله 272 غیرنظامی از جمله 17 طفل جان باختند.

اوهمچنین افزود: وزیرعدلیه ای اینکشوربه‌منظوردرخواست تحقیق ازسوی محاکم بین‌المللی جزا پیرامون حادثه راهی لاهه شده است.  

شایان ذکر است: از ماه نوامبر سال 2021 بدین‌طرف بین نیروهای امنیتی و اعضای گروه شورشی 23 ماه مارچ در شرق کشور درگیری‌های شدیدی بوقوع می‌پیوندد.

حکومت جمهوری دموکراتیک کانگو ادعا می‌کند رواندا از گروه شورشی 23 مارچ که بیم آن می‌رود کنترل گوما پایتخت ایالت کیوو شمالی را به‌دست گیرد، حمایت می‌کند.  

رواندا این ادعاها را رد کرده و تنش سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور ادامه دارد.

براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، برخی فلزات قیمتی استخراج شده درمناطق نزدیک به مرز جمهوری دموکراتیک کانگو توسط گروه‌های شورشی درمناطق مرزی به کشورهای همسایه ربوده می‌شوند.اخبار مربوطه