دکتوران خارجی برای آموختن تخنیکهای جراحی به تورکیه می‌آیند

دکتوران بخش یورولوژی بریتانیایی و آمریکایی در کلینیک‌های تورکیه تحت آموزش قرار می‌گیرند

1915319
دکتوران خارجی برای آموختن تخنیکهای جراحی به تورکیه می‌آیند
turk hekim doktor.jpg
turk hekim doktor.jpg
turk hekim doktor.jpg

دکتوران بخش یورولوژی بریتانیایی و آمریکایی در کلینیک‌های تورکیه تحت آموزش قرار می‌گیرند

دکتوران یورولوژی بریتانیایی و آمریکایی در کلینیک یورولوژی استانبول باشاق شهر و شفاخانه شهر چام ساکورا، درمورد جراحی ربوتیک داوینچی، جراحی پروتز، جراحی پروستات با لیزر، معالجه لیتوتریپسی ESWLو پروستات، آموزش عملی با تخنیکهای جراحی پیشرفته دریافت کردند.

دکتوران انگلیسی وآمریکایی درجراحی‌های انجام شده توسط پروفیسوردکترعبدالمطلب شیمشک، متخصص یورولوژی ربوتیک و ترمیمی شفاخانه و تیمش شرکت کردند.

پرفیسورشیمشک بادادن اطلاعات درموردآموزش‌ها، خاطرنشان کرد: "دکتوران آمریکایی وانگلیسی در 5 عمل جراحی شرکت خواهند کرد و این فرصت را خواهند داشت تا تخنیکهای نشان داده شده را تحت نظارت آنها تمرین کنند.

شیمشک تصریح کرد که در پایان این دوره آموزشی، دکتوران اسناد گواهینامه تخنیکهای جراحی را که می‌آموزند را دریافت خواهند کرد.

او افزود: "با به فعالیت آغاز کردن شفاخانه های شهر، آخرین ابزارهای تکنولوژیکی دراختیار ما قرار گرفت. با استفاده از ابزار تکنولوژیکی و ترکیب آن با تخنیک های جدید جراحی که توسعه دادیم، نتایج بسیار خوبی به دست آوردیم. این نتایج توجه دکتوران خارج از کشور را به خود جلب کرد. دکتوران نه تنها از انگلستان وآمریکا، بلکه از سراسر جهان برای آموزش در کلینیک یورولوژی استانبول باشاق شهر چام و شفاخانه شهر ساکورا  به تورکیه می آیند."

شیمشک تصریح کرد که دکتورانی ازایتالیا، اسپانیا، عراق، مصر، خاورمیانه وکشورهای آفریقایی برای آموزش به شفاخانه‌های آنها آمده‌اندودکتوران انگلیسی  آمریکایی در بدو ورود از بزرگی شفاخانه شگفت زده شدند.

اوافزود: "دکتوران میهمان این فرصت را داشتند که بفهمند چرا گردشگری صحی در تورکیه تا این حد توسعه یافته‌است."اخبار مربوطه