60 فیصد جنگ‌ها و درگیری‌ها در جغرافیای نزدیک تورکیه رخ می‌دهند

وزیر خارجه تورکیه اظهار داشت: در جهان امروز نه تنها ایده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، بلکه تهدیدها نیز جهانی شده‌‌اند

1915314
60 فیصد جنگ‌ها و درگیری‌ها در جغرافیای نزدیک تورکیه رخ می‌دهند

وزیر خارجه تورکیه اظهار داشت: در جهان امروز نه تنها ایده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، بلکه تهدیدها نیز جهانی شده‌‌اند

مولود چاووش‌اوغلو وزیر خارجه تورکیه اعلام کرد، تورکیه در جغرافیای وسیعی از آفریقا گرفته تا آسیا، از خاورمیانه تا بالکان، یکی از کشورهایی است که مایه ای امید بوده و به یکی از قابل اعتمادترین بازیگران دیپلماسی جهانی تبدیل شده است.

چاووش‌اوغلو در افتتاحیه کنفرانس ‌"سیاست خارجی کارآفرینانه و انسانی تورکیه‌" که در دانشگاه "حاجی بیرام ولی" انقره برگزار شد، سخنرانی کرد.

چاووش‌اوغلو با اشاره براینکه، امروز در جهان مشکلات، بحران‌ها و جنگ‌های جدی وجود دارد، اظهار داشت، 60 فیصد جنگ‌ها و درگیری‌ها در جغرافیای نزدیک تورکیه رخ می‌دهند.

چاووش‌اوغلو تصریح کرد، در جهان امروز نه تنها ایده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، بلکه تهدیدها نیز جهانی شده‌ وآزمون‌هایی مانند درگیری‌ها، بحران انرژی وغذایی، تروریزم، تغییرات آب وهوایی، بیگانه‌هراسی، اسلام‌هراسی و مهاجرت‌های غیرقانونی که با آن‌ها مواجه هستیم، وجود دارد.

چاووش اوغلو ضمن جلب دقت به اینکه، افزایش رقابت بین‌المللی یافتن راه حل‌های مشترک را حتی برای مشکلاتی که بشریت راتهدید میکند دشوارکرده و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شورای اروپا در حل مشکلات جهانی ناکافی مانده‌اند، گفت، درچنین دوره‌های سختی به نیروهای کارآفرینی که ابتکارعمل داشته، راهنمایی ورهبری کنند، نیاز است. میخواهم با افتخار بگویم که تورکیه در خط مقدم این نیروها قرار دارد.

وزیرخارجه با تاکید براینکه، تورکیه درجغرافیای وسیعی از آفریقا گرفته تا آسیا، از خاورمیانه تا بالکان، درراس کشورهایی قراردارد که میتوان بدان امیدوارشد، گفت، به هر یک از مسایل جهانی که نگاه کنید، خواهید دید که تورکیه بخشی از راه‌ حل همه آنها است.اخبار مربوطه