وزرای خارجه تورکیه و فرانسه گفت‌وگوی تیلفونی انجام دادند

وزرای امور خارجه تورکیه و فرانسه راجع به آخرین تحولات منطقوی و جهانی ازطریق تیلفون گفت‌وگو کردند

1914684
وزرای خارجه تورکیه و فرانسه گفت‌وگوی تیلفونی انجام دادند

وزرای امور خارجه تورکیه و فرانسه راجع به آخرین تحولات منطقوی و جهانی ازطریق تیلفون گفت‌وگو کردند.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه تورکیه با کاترین کولونا، همتای فرانسوی اش از طریق تیلفون گفت‌وگو کرد.

به گزارش «وزارت امور خارجه تورکیه»، طرفین در این تماس تیلفونی راجع به آخرین تحولات منطقوی و جهانی بحث و مذاکره کردند.اخبار مربوطه