روسیه از سوی پارلمان اروپا دولت حامی تروریزم اعلام گردید

روسیه به عنوان "حامی تروریزم" و دولت که "تروریزم را به عنوان ابزار استفاده می‌کند" شناخته شد

1910329
روسیه از سوی پارلمان اروپا دولت حامی تروریزم اعلام گردید

پارلمان اروپا ضمن اشاره براینکه، روسیه مرتکب جرایم جنگی شده و از تروریزم به عنوان ابزار استفاده می‌کند، این کشور را "دولت حامی تروریزم" اعلام نمود. 

در بیانیه پارلمان اروپا گفته شد، پارلمان قطعنامه‌ای در مورد آخرین تحولات جنگ بی‌رحمانه روسیه علیه اوکراین را  تصویب کرد. نماینده گان تاکید می‌کنند که حملات و جنایات عمدی علیه غیرنظامیان در اوکراین توسط نیروهای روسی و نیروهای نیابتی آنها، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی، سایر موارد نقض جدی حقوق بین‌المللی و انسانی، اقدامات تروریستی و جرایم جنگی تشکیل می‌دهند. با توجه به این موضوع، روسیه به عنوان "حامی تروریزم" و دولتی که "تروریزم را به عنوان ابزار استفاده می‌کند" شناخته شد.

در قطعنامه مذکور خواسته شد که چارچوب قانونی در خصوص فهرست تروریستی اتحادیه اروپا تجدید نظر شده و روسیه در این فهرست قرار داده شود. علاوه براین درخواست شد که گروه واگنر و گروه‌های مسلحی که از سوی روسیه تامین مالی می شوند، نیز در فهرست تروریستی قرار گیرند.

در قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کردند که روسیه مسئول مرگ هزاران غیرنظامی و صدها کودک در اوکراین است، تاکنون بیش از 40 هزار "جرم جنگی" این کشور تسجیل شده است.

ضمناً، تشدید تجرید بین‌المللی روسیه و بسته شدن یا ممنوعیت سازمان‌های وابسته به روسیه که در اتحادیه اروپا تبلیغات می‌کنند، درخواست شد.

نمایندگان همچنین خواستار تکمیل نهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه شدند.اخبار مربوطه