گفتگوی تیلفونی رهبران تورکیه و قزاقستان

مرکزارتباطات ریاست جمهوری تورکیه اطلاعیه‌ای درزمینه گفتگوی تیلفونی رهبران تورکیه وقزاقستان صادر کرد

1909407
گفتگوی تیلفونی رهبران تورکیه و قزاقستان

مرکزارتباطات ریاست جمهوری تورکیه اطلاعیه‌ای درزمینه گفتگوی تیلفونی رهبران تورکیه وقزاقستان صادر کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه و قاسم جومرت توقایف رئیس جمهور قزاقستان گفتگوی تیلفونی  انجام دادند.

بر اساس اطلاعیه مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه به قاسم جومرت توقایف به انگیزه پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در این‌کشور تبریک گفت.

رئیس جمهور تورکیه در این مکالمه تیلفونی ضمن آرزوی اینکه نتیجه انتخابات برای مردم دوست و بردار قزاقستان مایه ای خیر و برکت شود اعلام کرد: اطمینان دارم که شراکت استراتژیک توسعه یافته بین دو کشور تورکیه و قزاقستان در دوره جدید نیز  قوی‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت.اخبار مربوطه