گوترش اظهار داشت: استانبول مرکز دستاوردهای دیپلماتیک است

منشی عمومی  سازمان ملل ضمن تشکرازرئیس جمهورتورکیه تاکید کرد استانبول هنوزهم مرکزدستاوردهای دیپلماتیک است

1907868
گوترش اظهار داشت: استانبول مرکز دستاوردهای دیپلماتیک است

منشی عمومی  سازمان ملل ضمن تشکرازرئیس جمهورتورکیه بابت تلاش برای تمدید توافق کریدورحبوبات وغله جات تاکید کرد استانبول هنوزهم مرکزدستاوردهای دیپلماتیک است.

آنتونیوگوترش، منشی عمومی  سازمان ملل متحدباانتشارپیامی درتوئیتراز تمدید120 روزتوافق‌نامه کریدورحبوبات وغله جات روسیه واوکراین که با میانجیگری تورکیه محقق شد، ابرازخرسندی کرد.

اودراین پیام ضمن تشکرازرجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه وانقره، افزود: بدون سخآوت و اراده آن‌ها، این ابتکارهرگزتحقق نمییافت. استانبول همچنان مرکز دستاوردهای دیپلماتیک فوق‌العاده است.

گفتنی است روز گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: توافق‌نامه کریدور حبوبات و غله جات بحیره ای  سیاه که درنتیجه مذاکرات چهارجانبه با روسیه، اوکراین و سازمان ملل به میزبانی کشورمان حاصل شد؛ از 19 نوامبر 2022 به مدت 120 روز تمدید شد.اخبار مربوطه