حملات گروه‌های ‌تروریستی نتیجه حمایت مستقیم و غیرمستقیم بعضی از کشورها است

رئیس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه اعلام کرد که حملات تروریستی متوجه غیرنظامیان، نتیجه حمایت مستقیم وغیرمستقیم بعضی از کشور‌ها از آن‌ها است.

1906085
حملات گروه‌های ‌تروریستی نتیجه حمایت مستقیم و غیرمستقیم بعضی از کشورها است

رئیس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه اعلام کرد که حملات تروریستی متوجه غیرنظامیان، نتیجه حمایت مستقیم وغیرمستقیم بعضی از کشور‌ها از آن‌ها است.

فخرالدین آلتون، رئیس دفتر ارتباطات نهاد ریاست جمهوری تورکیه طی پیام توئیتری در واکنش به حمله تروریستی روز گذشته در استانبول، با بیان این که «به جامعه بین‌المللی میگوییم، آنها بایدبدانند که حملات تروریستی متوجه غیرنظامیان تورکیه نتیجه حمایت‌های مستقیم وغیرمستقیم آن‌هاازسازمان‌های تروریستی است»، گفت: اگر خواهان دوستی با تورکیه هستند، فورا این حمایت را متوقف کنند. 

اوبا اشاره به مقابله تورکیه با حوادث مشابه درگذشته تصریح کرد: درهرباربرمیزان قدرت واتحادمان افزوده شد. بدون اینکه مایوس . یا و ناامیدباشیم درجستجوی دستگیری عاملان افتادیم. دولت با رهبری تزلزل ناپذیر رجب طیب اردوغان ازتعقیب ومجازات تروریست ها درهر منطقه که باشند، فروگذاشت نکرده است. امروز هم قول آن‌را به مردم کشورمان که عمیقا متاثر شده‌اند می‌دهیم.

آلتون همچنین به بستگان جان‌باختگان دراین حمله تسلیت گفته وبرای مجروحین شفای عاجل مسئلت کرد.

           

 اخبار مربوطه