گفت‌وگوی تیلفونی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس دولت اوکراین

کمیسیون اتحادیه اروپا اطلاعیه‌ای درزمینه گفت‌وگوی تیلفونی رئیس کمیسیون این اتحادیه ورئیس دولت اوکراین صادرکرد

1903079
گفت‌وگوی تیلفونی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس دولت اوکراین

کمیسیون اتحادیه اروپا در صدد پیشنهاد بسته کمکی یک و نیم میلیاردی یورویی ماهانه به اوکراین در سال جدید است.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با ولادیمیر زلنسکی رئیس دولت اوکراین گفتگوی تیلفونی کردند.

اورزولا فون در لاین به زلسنکی پیشنهاد واگذاری کمک مالی یک ونیم میلیارد یورویی ماهانه در سال 2023 را نموده ودرصدد پیشنهاد واگذاری بسته کمکی 18 میلیارد یوروی در طول هفته جاری را خواهد نمود. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن اشاره به اینکه پاکت کمک مالی اتحادیه اروپا باید با کمک‌های مالی بلاعوض بزرگ دیگری مورد حمایت قرار گیرد گفت: فعالیت‌های تامین کمک انسانی فوری به اوکراین بویژه در ماه‌های زمستان ادامه دارد.

درگفت‌وگوی فون درلاین وزلنسکی ضمن تاکید به اهمیت انتقال صادرات محصولات زراعتی اوکراین به جهان یک‌بار دیگر به حمایت کامل از تلاش‌های حمایت از قرارداد روند صادرات حبوبات و غله جات بحیره ای  سیاه تاکید گردید.

در مکالمه تیلفونی فون در لاین و زلنسکی همچنین به لزوم افزایش و تقویت تحریم‌ها علیه مسکو تاکید شده و پاسخ‌هایی که به حمایت از مسکو داده خواهد شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.اخبار مربوطه