الیور ورهلی: تجارت متعادلی بین تورکیه و اتحادیه اروپا وجود دارد

الیور ورهلی کمیسار مسئول از گسترش کمیسیون اروپا: روابط تورکیه و اتحادیه اروپا در نقطه عطف مهمی قرار دارد

1898423
الیور ورهلی: تجارت متعادلی بین تورکیه و اتحادیه اروپا وجود دارد

الیور ورهلی کمیسار مسئول از گسترش کمیسیون اروپا: روابط تورکیه و اتحادیه اروپا در نقطه عطف مهمی قرار دارد

الیور ورهلی کمیسار مسئول از گسترش کمیسیون اروپا، با بیان اینکه تجارت متعادلی بین تورکیه و اتحادیه اروپا تحقق می‌یابد، گفت: همکاری باورنکردنی بین دو طرف وجود دارد.

پلاتفرم سرمایه‌گذاری تورکیه در نشست گفت‌وگوی تجاری عالی تورکیه و اتحادیه اروپا که در استانبول ترتیب یافت، معرفی شد.

الیور ورهلی در این نشست با اشاره براینکه، تورکیه شریک اقتصادی جدی اروپا، کشور نامزد اتحادیه اروپا و متحد مهم ناتو است، تاکید کرد، روابط تورکیه و اتحادیه اروپا در نقطه عطف مهمی قرار دارد.

ورهلی با تاکید براینکه، کمیسیون اتحادیه اروپا با دستور کار مثبت از نزدیک با تورکیه همکاری می‌کند، گفت، مذاکرات با تورکیه در زمینه تحقیق و توسعه و نوآوری پیرامون موضوعات کشت و زراعت، آب و هوا، مهاجرت و مسائل صحی عمومی در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

کمیسار اروپایی گفت، تورکیه ششمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا بوده و اتحادیه اروپا نیز اولین شریک تجاری بزرگ تورکیه است. تنها سال گذشته حجم تجارت به 157 میلیارد یورو رسید. ما به تجارت متعادلی بین تورکیه و اتحادیه اروپا تحقق می‌بخشیم. همکاری باورنکردنی بین دو طرف وجود دارد.اخبار مربوطه