انتخاب شی جین پینگ به  صفت منشی عمومی حزب کمونیست چین برای سومین دورە پیاپی

شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سومین بار به صفت منشی عمومی حزب کمونیست چین انتخاب شد

1896713
انتخاب شی جین پینگ به  صفت منشی عمومی حزب کمونیست چین برای سومین دورە پیاپی

شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سومین بار به صفت منشی عمومی حزب کمونیست چین انتخاب شد.

حزب کمونیست که طی 5 سال آینده اداره حکومت در چین را بر عهده خواهد گرفت، پس از بیستمین کنگره ملی خود در این هفته، اعضای جدید هیأت حاکم را مشخص کرد. 

شی در کنگره مجددا به صفت منشی عمومی انتخاب شده و اولین رهبری شد که از پس از مائو تسه‌تونگ بنیانگذار این کشور، برای بیش از دو دوره رهبری حزب را بر عهده گرفت. 

انتظار می رود رهبر چین برای سومین بار در نشست کنگره ملی خلق چین که در ماه مارچ برگزار خواهد شد، به صفت رئیس جمهور انتخاب شود و حاکمیت خود را برای سومین دور تحکیم کند. اخبار مربوطه