واکنش رئیس جمهور تورکیه به نخست وزیر یونان

اردوغان گفت: نخست وزیر یونان از آمریکا در مقابل کی کمک می‌خواهد؟ معلوم است که در مقابل تورکیه،هر کاری می‌خواهید انجام دهید، ما همواره آماده انجام اقدامات لازمه در هر زمینه هستیم.

1888715
واکنش رئیس جمهور تورکیه به نخست وزیر یونان

اردوغان گفت: نخست وزیر یونان از آمریکا در مقابل کی کمک می‌خواهد؟ معلوم است که در مقابل تورکیه،هر کاری می‌خواهید انجام دهید، ما همواره آماده انجام اقدامات لازمه در هر زمینه هستیم.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در مراسم اهدای جایزه مسابقه بین المللی تلاوت قرآنکریم در مرکز کنگره و فرهنگ دانشگاه حاجی بیرام ولی در انقره گفت: ما در صدر کشورهای کمک‌کننده به مظلومان در جهان قرارداریم، نه آمریکا دارای این مقام است و نه غرب.

او با بیان اینکه هرجا مسلمان و مظلوم باشد، تورکیه به آن توجه خواهد کرد، گفت: با این درک، تلاش می‌کنیم تا جلوهرگونه خونریزی را از سومالیا تا لیبیا، از پاکستان تا اوکراین بگیریم.

رئیس جمهور تورکیه تصریح کرد که اسلام هراسی و بیگانه هراسی که در غرب به ابعاد وحشتناکی رسیده است، تحولات اجتماعی و سیاسی و اقدامات خونینی که اطفال بیگناه را هدف قرار می‌دهد، به نشانه‌های این عصر جدید تبدیل شده است.

اردوغان با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک تورکیه در عرصه بین المللی افزود: زمانی که از تورکیه نام برده می‌شود، کشوری با اقتصاد قوی، توان نظامی و دفاعی، باوجدان و پایبند بر مواضع اصولی خود در مواجهه با بحران‌های انسانی به اذهان خطور میکند.

او همچنین درباره انبار و تجمع تسلیحات نظامی در جزایر یونان نیز گفت: خست وزیر یونان از آمریکا در مقابل کی کمک می‌خواهد؟ معلوم است که در مقابل تورکیه،هر کاری می‌خواهید انجام دهید، ما همواره آماده انجام اقدامات لازمه در هر زمینه هستیم.اخبار مربوطه