کتاب مگی هابرمن در مورد ترامپ به چاپ رسید

کتاب "مرد اعتماد: ساختن دونالد ترامپ و فروپاشی آمریکا" نوشته مگی هابرمن روزنامه‌نگار درباره دونالد ترامپ به چاپ رسید

1888727
کتاب مگی هابرمن در مورد ترامپ به چاپ رسید

کتاب "مرد اعتماد: ساختن دونالد ترامپ و فروپاشی آمریکا" نوشته مگی هابرمن روزنامه‌نگار درباره دونالد ترامپ به چاپ رسید

ادعا شده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا تلاش کرده بود تا در دوران تصدی‌اش در کاخ سفید برخی از اسناد و مدارک را پاره کرده و آنها را از طریق توالت‌های کاخ سفید امحا کند.

در این کتاب که حاوی یادداشت‌های جالبی درباره دوران ترامپ در کاخ سفید ثبت شده است. کارمندان کاخ سفید گهگاه تکه‌هایی از کاغدهای پاره شده را که راه توالت‌ها را مسدود کرده بودند، پیدا می‌کردند و معتقدند که دونالد ترامپ قصد داشته این مدارک را نابود کند.

قانون سوابق ریاست جمهوری کلیه اسناد رسمی ایجاد شده یا به دست آمده توسط یک رئیس جمهور در دوران ریاست جمهوری را به عنوان دارایی دولت ایالات متحده می‌داند و آنها را موظف می‌کند که پس از پایان دوره ریاست جمهوری به آرشیف ملی ایالات متحده ارائه شود.اخبار مربوطه