تعداد قربانیان حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در کابل به 53 تن رسید

دفتر موظف سازمان ملل برای کمک به افغانستان «یوناما» تعداد قربانیان حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در کابل را 53 نفر اعلام کرد

1888179
تعداد قربانیان حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در کابل به 53 تن رسید

دفتر موظف سازمان ملل برای کمک به افغانستان «یوناما» تعداد قربانیان حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در کابل را 53 نفر اعلام کرد.

دفتر موظف سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان «یوناما» طی پیامی در توئیتر اعلام کرد که تعداد قربانیان حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در کابل به 53 نفر افزایش یافته است.

دراین پیام توئیتری، ضمن ابرازنگرانی ازاحتمال افزایش شمارقربانیان تصریح شده که شمارمجروحان این حادثه نیز به 110 نفر رسیده است.

در این بیانیه آمده است که مطالعات بر روی داده های دقیق و روشن ادامه دارد و حداقل 46 نفر از جان باختگان دختران جوان بوده‌اند.

وزارت داخله ای  دولت موقت طالبان آخرین آمار قربانیان این حمله را 25 نفر اعلام کرده بود.

مرکزآموزشی کاج درمحله دشت برچی واقع درغرب کابل، پایتخت افغانستان قراردارد. اکثر ساکنان این منطقه را هزاره‌های شیعه تشکیل می‌دهند.

این حمله انتحاری روز جمعه 30 سپتامبر هنگامی رخدادکه امتحان آزمایشی کانکوردراین مرکز آموزشی راه اندازی می‌شد.اخبار مربوطه