اعطای نشان دولتی لیاقت به سلجوق بیرقدار از جانب ولودیمیر زلنسکی

آندری یرماک نشان دولتی لیاقت اعطا شده توسط ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به سلجوق بیرقدار رهبر تکنالوژی بایکارتقدیم کرد

1887655
اعطای نشان دولتی لیاقت به سلجوق بیرقدار از جانب  ولودیمیر زلنسکی

آندری یرماک نشان دولتی لیاقت اعطا شده از جانب ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به سلجوق بیرقدار رهبر تکنالوژی بایکارتقدیم کرد

آندری یرماک رئیس دفترریاست جمهوری اوکراین به همراه هیئت خود ازمرکزتکنالوژی ملی اوزدمیر بیرقداربازدید کرد.

براساس بیانیه شرکت بایکار، آندری یرماک نشان دولتی لیاقت اعطا شده از جانب ولودیمیرزلنسکی رئیس جمهوراوکراین را به سلجوق بیرقداررهبر تکنالوژی بایکارتقدیم کرد.

خلوق بیرقدار رییس عمومی بایکار، در مورد سیستم‌های توسعه‌یافته در سطح ملی و به طور خاص توسط بایکار، اطلاعآینده به آندری یرماک و هیئت همراهش ارائه کرد.اخبار مربوطه