سفر یک هیات بلندپایه از تورکیه به لیبیا

هیات بلندپایه ای به اشتراک وزرای خارجه، دفاع، انرژی و منابع طبیعی، تجارت یکجا با مدیرارتباطات و سخنگوی ریاست جمهوری از تورکیه به لیبیا سفر می‌کنند.

1887650
سفر یک هیات بلندپایه از تورکیه به لیبیا

هیات بلندپایه ای به اشتراک وزرای خارجه، دفاع، انرژی و منابع طبیعی، تجارت یکجا با مدیرارتباطات و سخنگوی ریاست جمهوری از تورکیه به لیبیا سفر می‌کنند.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه، فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی، خلوصی آقار وزیر دفاع ملی، محمد موش وزیر تجارت، رئیس جمهور فخرالدین آلتون مدیر ارتباطات و ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه، امروز سفری رسمی به لیبیا خواهند داشت

در بیانیه وزارت امور خارجه تورکیه آمده است، بر اساس حکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه، فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی، خلوصی آقار وزیر دفاع ملی، محمد موش وزیر تجارت، رئیس جمهور فخرالدین آلتون مدیر ارتباطات و ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه، امروز سفری رسمی به لیبیا خواهند داشت. 

بر اساس این بیانیه در این سفر در مورد روند انتقال سیاسی و انتخابات در لیبیا، روابط دوجانبه از جمله همکاری‌های آموزشی نظامی مورد بررسی قرار گرتفه و در خصوص مسائل منطقوی تبادل نظر خواهد شد.اخبار مربوطه