انتخابات ریاست جمهوری برازیلیا به دور دوم کشیده شد

اعلامیه ای محکمه عالی انتخابات برازیلیا مبنی بربه تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری اینکشور

1887640
انتخابات ریاست جمهوری برازیلیا به دور دوم کشیده شد

اعلامیه ای محکمه عالی انتخابات برازیلیا مبنی بربه تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری اینکشور

محکمه عالی انتخابات برازیلیا اعلام کردکه انتخابات ریاست جمهوری اینکشوربه دوردوم کشیده شده است.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برازیلیادر تاریخ 30 اکتوبر برگزار خواهد شد.

براساس نتایج اولیه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری برازیلیا، تا این لحظه 97.5 فیصد از صندوق رای شمارش شده و لولا دا سیلوا، رئیس جمهور سابق چپگرا 47.94 فیصد و بولسونارو رئیس جمهور راست افراطی فعلی این کشور نیز 43.62 فیصد آراء را به دست آورده‌اند.

داسیلوا براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته از بولسونارو پیش افتاده بود. از سوی دیگر سیمونه تبت نامزد جریان دموکرآیندهک 4.21 فیصد و جیرو گومز نامزد حزب دموکرآیندهک کارگر نیز 3 فیصد آراء را کسب کرده‌اند.

به دلیل عدم کسب حدنصاب 50 فیصدی آراء ماخوذه توسط هیچ یک از نامزدها، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برازیلیا درتاریخ 30 اکتوبر جاری میان بولسونارو و داسیلوا برگزار خواهد شد.اخبار مربوطه