دیدار اولنا زلنسکا با امینه اردوغان در استانبول

همسر رئیس‌جمهور اوکراین در دیدار با بانوی اول تورکیه بخاطرمیزبانی از 1300 طفل یتیم اوکراینی از تورکیه تشکر کرد.

1887627
دیدار اولنا زلنسکا با امینه اردوغان در استانبول

همسر رئیس‌جمهور اوکراین در دیدار با بانوی اول تورکیه بخاطرمیزبانی از 1300 طفل یتیم اوکراینی از تورکیه تشکر کرد.

امینه اردوغان و اولنا زلنسکا، بانوان اول تورکیه و اوکراین در کاخ واحدالدین استانبول دیدار و گفت‌وگو کردند.

بانوی اول اوکراین در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از میزبانی تورکیه از 1300 طفل یتیم اوکراینی، ازخانم اردوغان درخصوص انتقال حدود 200 طفل با نیازهای ویژه به تورکیه درخواست کمک کرد.

خانم زلنسکا با بیان اینکه با رهبری قدرتمندانه و مهارت دیپلماتیک رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه ایجادکریدورغلات ومبادله اسراامکان‌پذیربوده است، تاکید کرد که به‌ویژه با کریدورغلات، جهان ازبحران شدید غذایی نجات یافته است.

اولنازلنسکابه افزایش نیازهادرزمینه صحت عامه دراوکراین اشاره کرده وازخانم اردوغان درخواست کرد به‌صفت تورکیه درخصوص تامین بیشتر امبولانس و انکوباتورهای نوزاد به اوکراین کمک کنند.

امینه اردوغان نیزبا انتشارپیامی درتوئیتردررابط با این دیدارنوشت: خوشحال شدم که ازدوست ارزشمندم خانم اولنا زلنسکا، همسر رئیس‌جمهور اوکراین در استانبول میزبانی کردم. بر این باورهستم که زخم‌های مردم جنگ‌زده اوکراین به‌ویژه زنان واطفال را با هم  مداوا خواهیم کرد. تورکیه همانطور که در ابتدای روند بود، در برقراری صلح به مبارزه دیپلمآیندهک خود در هر زمینه ادامه خواهد داد.اخبار مربوطه