بیراموف و میرزویان در ژنو دیدار کردند

دیداروگفتگوی وزای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان در ژنو

1887644
بیراموف و میرزویان در ژنو دیدار کردند

دیداروگفتگوی وزای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان در ژنو

جیحون بایراموف و آرارات میرزویان، وزیران امور خارجه آذربایجان و ارمنستان در ژنو دیدار و گفت‌وگو کردند.

بایراموف و میرزویان در این دیدار شروط توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان را بررسی کردند.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان درتاریخ 30 سپتامبر طی اظهاراتی در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرده بودکه مذاکرات میان دوکشوردرسطح وزیرامورخارجه درتاریخ 2 اکتوبر انجام خواهد یافت.

پاشینیان گفته بود که در این دیدار پیش‌نویس توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان تهیه خواهد شد.اخبار مربوطه