توافق روسیه با دولت موقت طالبان در افغانستان پیرامون انتقال منابع انرژی و گندم

فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه از توافق اولیه با دولت موقت طالبان در افغانستان در خصوص انتقال منابع انرژی و گندم خبر داد

1886143
توافق روسیه با دولت موقت طالبان در افغانستان پیرامون انتقال منابع انرژی و گندم

فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه از توافق اولیه با دولت موقت طالبان در افغانستان در خصوص انتقال منابع انرژی و گندم خبر داد.

ضمیرقابلوف، نماینده ویژه‌ رئیس جمهورروسیه درامورافغانستان درگفت‌وگوبا خبرگزاری تاس اعلام کرد که مسکو با دولت موقت طالبان در افغانستان در خصوص انتقال منابع انرژی و گندم خبر داد.

وی با بیان این که این توافق شامل انتقال انرژی، سوخت و گندم است گفت: این توافقات انجام شد. هم اکنون رایزنی‌ها در مورد حجم این انتقالات ادامه دارد.اخبار مربوطه