شورای امنیت ملی تورکیه: دفاع از حقوق تورک‌های قبرس با قاطعیت ادامه خواهد یافت

شورای امنیت ملی تورکیه تحت ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور تشکیل جلسه داد

1886224
شورای امنیت ملی تورکیه: دفاع از حقوق تورک‌های قبرس با قاطعیت ادامه خواهد یافت

شورای امنیت ملی تورکیه تحت ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور تشکیل جلسه داد.

درنشست شورای امنیت تورکیه به بحث وبررسی اقدامات تحریک آمیزفزاینده اخیریونان پرداخته شد.

شورای امنیت ملی تورکیه اعلام کرد که حقوق و منافع تورکیه در چارچوب قانون حفظ خواهد شد.

در بیانیه شورای امنیت ملی آمده است: از همه کشورها دعوت می‌شود تا استقلال جمهوری تورک قبرس شمالی را به رسمیت بشناسند، دفاع از حقوق تورک‌های قبرس با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

در بیانیه‌ منتشره بعد از ختم نشست شورای امنیت ملی تورکیه آمده است: “کسانی را که یونان را تشویق می‌کنند تا جزایر غیر نظامی را مسلح کند به خویشتنداری و عقل سلیم دعوت می‌کنیم." 

در ادامه این بیانیه آمده است: درخواستی برای لغو (تصمیم ایالات متحده آمریکا در راستای لغو تحریم تسلیحاتی علیه بخش روم‌نشین قبرس) که برخلاف روح اتحاد است، مطرح شده است. ما از استفاده از هر گونه روش‌ و ابزارهای مشروع برای حفظ منافع ملت خود در برابر تلاش‌های بیهوده یونان خودداری نخواهیم کرد وازهمه کشورها دعوت می‌شود تا استقلال جمهوری تورک قبرس شمالی را به رسمیت بشناسند، دفاع از حقوق تورک‌های قبرس با قاطعیت ادامه خواهد یافت.اخبار مربوطه