میدان هوایی استانبول بار دیگر پرترددترین میدان هوایی اروپا شد

یوروکنترل: میدان هوایی استانبول در مقطع زمانی 19 تا 26 سپتامبر 2022، با اوسط 1286 پرواز در روز پرترددترین میدان هوایی اروپا سناخته شد

1885633
میدان هوایی استانبول بار دیگر پرترددترین میدان هوایی اروپا شد

یوروکنترل: میدان هوایی استانبول در مقطع زمانی 19 تا 26 سپتامبر 2022، با اوسط 1286 پرواز در روز پرترددترین میدان هوایی اروپا سناخته شد

میدان هوایی استانبول با 1286 پرواز روزانه اش مقام  اول خود را در اروپا حفظ کرد.

در گزارش پرواز سازمان امنیت آژانش هوایی اروپا (یوروکنترل) آمده است، میدان هوایی استانبول در ماه سپتامبر نیز در میان پر ازدهام ترین میدانهای هوایی اروپا قرارگرفت.

براساس اطلاعیه اداره عمومی هوانوردی غیرنظامی (SHGM)، میدان هوایی استانبول در مقطع زمانی 19 تا 26 سپتامبر 2022، با اوسط 1286 پرواز در روز پرترددترین میدان هوایی اروپا بود. تورکیش ایرلاینز با اوسط روزانه 1376 پرواز، سومین میدان هوایی بین خطوط هوایی با بیشترین تعداد پرواز شد. 

بنابه گزارش یوروکنترل، میدان هوایی اسخیپول آمستردام (هالند) با اوسط 1272 پرواز در روز پس از میدان هوایی استانبول در درجه دوم و میدان هوایی شارل دوگل پاریس (فرانسه) با 1236 پرواز در ردرجه ای سوم قرار گرفتند.اخبار مربوطه