دیدارو مذاکره ای  وزیرامور خارجه تورکیه با جاپان در مورد صنایع دفاعی و امنیت

وزیرامورخارجه تورکیه گفت که اگرجاپان بخواهد ازما محصولات صنایع دفاعی بخرد، نیازهای جاپان دراین زمینه را برآورده می‌کنیم.

1885123
دیدارو مذاکره ای  وزیرامور خارجه تورکیه با جاپان در مورد صنایع دفاعی و امنیت

وزیرامورخارجه تورکیه گفت که اگرجاپان بخواهد ازما محصولات صنایع دفاعی بخرد، نیازهای جاپان دراین زمینه را برآورده می‌کنیم. 

مولود چاووش‌اوغلو، وزیرامورخارجه تورکیه درباشگاه ملی مطبوعات جاپان درتوکیوبه تشریح سوالات خبرنگاران درباره امنیت ملی، صنایع دفاعی وجنگ اوکراین پرداخت.

اواظهارداشت: اگرجاپان بخواهدازما طیاره ای بدون سرنشین مسلح یا سایر محصولات صنایع دفاعی بخرد، مابا کمال میل نیازهای جاپان دراین زمینه رابرآورده میکنیم. سایرکشورهای آسیایی به‌ویژه مالزیا واندونزیا درحال حاضر به محصولات صنایع دفاعی ماعلاقه زیادی دارند وقراردادهایی بسته می‌شود.

چاووش‌اوغلو در پاسخ به سوالی راجع به اینکه با توجه به نتایج همه‌پرسی استقلال از اوکراین در مناطق تحت کنترل روسیه در 27 سپتامبر تغییری در نقش میانجیگری تورکیه صورت خواهد گرفت یا نه؟، گفت: تورکیه با پیگیری یک سیاست متعادل به گفت‌وگو و روابط با روسیه و اوکراین ادامه می‌دهد.

اوافزود: تورکیه موضع اصولی دارد. طرفدار قوانین بین‌المللی ونظمی مبتنی برقانون هستیم. پیمان مونترورا با دقت اجراکردیم. تورکیه اولین کشوری بودکه این تجاوزرا به‌صفت یک جنگ توصیف کرد. صراحتا بیان کردیم که این را به‌رسمیت نمی‌شناسیم وردمیکنیم. یعنی درنهایت یک سیاست متعادل و اصولی دنبال می‌کنیم.

چاووش‌اوغلو تصریح کرد: تورکیه در هر فرصتی تاکید می‌کند که الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه را به‌رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت. به روس‌ها هم این را می‌گوییم. در خصوص رفراندوم الحاق مناطقی مانند دونباس وخرسون به روسیه نیز به‌وضوح اظهار نظر کردیم. نگرانی خود را نسبت به این رفراندوم ابراز کردیم. آشکارا بیان کردیم که مثل اینکه الحاق کریمه را به‌رسمیت نشناختیم، این (نتایج همه‌پرسی) را نیز نخواهیم شناخت.

وزیرامورخارجه تورکیه متذکرشد: واقعا، با دیدارسران دوکشور(روسیه، اوکراین) میتوانیم ازاحتمال آتش‌بس صحبت کنیم.

چاووش‌اوغلوبابیان اینکه تحولات دراطراف جاپان امنیت اینکشوررامستقیما تحت تاثیرقرارمیدهد، گفت: می‌بینیم امنیت جاپان نیزدرمعرض تهدید قراردارد. ما هم ازآزمایشگاه‌های راکتی کوریای شمالی ناراحت هستیم. بدین دلیل این طبیعی‌ترین حق جاپان است که برای امنیت ملی خود تدابیر وقایوی اتخاذ کند.اخبار مربوطه