آلمان خواستار اعمال تحریم علیه مقام‌های ایران شد

وزیرامورخارجه آلمان به دلیل خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه تظاهرکننده گان خواستارتحریم اینکشور شد

1884981
آلمان خواستار اعمال تحریم علیه مقام‌های ایران شد

وزیرامورخارجه آلمان به دلیل خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه تظاهرکننده گان خواستارتحریم اینکشور شد.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان به دلیل اعمال خشونت برای سرکوب اعتراضات در ایران که در پی جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله تحت بازداشت ماموران گشت ارشاد آغاز شده، خواستار اعمال تحریم علیه تهران شد.

بربوک درگفت‌وگوباخبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان اظهارداشت که نباید اقدام ایران برای سرکوب اعتراضات با استفاده از خشونت مرگ‌بار بی‌پاسخ بماند.

او با بیان اینکه درراستای سیاست اتحادیه اروپا این موضوع بررسی می‌شود گفت باید علیه مسئولان این حوادث تحریم اعمال شود.اخبار مربوطه