اردوغان یاد قربانیان قتل‌عام تریپولیتسا را گرامی داشت

گرامی‌داشت یاد قربانیان مسلمان تورک وآلبانیایی درقتل‌عام تریپولیتسا ازجانب اردوغان درتوئیتر

1883879
اردوغان یاد قربانیان قتل‌عام تریپولیتسا را گرامی داشت

گرامی‌داشت یاد قربانیان مسلمان تورک وآلبانیایی درقتل‌عام تریپولیتسا ازجانب اردوغان درتوئیتر

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با انتشارپستی درتوئیتریاد قربانیان مسلمان تورک و آلبانیایی درقتل‌عام تریپولیتسا را گرامی‌داشت.

اردوغان در این پست نوشت: "یاد قربانیان قتل‌عام تریپولیتسا در 23 سپتامبر 1821 که در جریان آن هزاران نفر از تورک‌های مسلمان، برادران آلبانیایی و یهودی ما به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدند را فراموش نکرده و نخواهیم کرد."اخبار مربوطه