گارد ساحلی تورکیه 29 پناهجوی رانده شده توسط یونان را نجات داد

گارد ساحلی تورکیه 29 پناهجوی را که توسط یونان به سمت آبهای تورکیه رانده شده بودند از خطر غرق شدن نجات داد

1883736
گارد ساحلی تورکیه 29 پناهجوی رانده شده توسط یونان را نجات داد

گارد ساحلی تورکیه 29 پناهجوی را که توسط یونان به سمت آبهای تورکیه رانده شده بودند از خطر غرق شدن نجات داد.

گارد ساحلی تورکیه در سواحل شهرستان‌ قوش اده سی ولایت آیدین 29 پناهجو را که توسط نیروهای یونان به آبهای سجنگینی تورکیه رانده شده بودند، از خطر غرق شدن نجات داد.

افراد مذکور هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به یونان با ممانعت نیروهای گارد ساحلی این کشور مواجه شدند و قایق حامل آنها به سمت آب‌های تورکیه رانده شد.

پناهجویان پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ولایت آیدین انتقال یافتند.اخبار مربوطه