عضو هیئت علمی دانشگاه تورک-آلمان: بسیاری از رهبران اروپایی اسلام‌هراسی را تشویق می‌کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه تورک-آلمان استانبول گفت که بسیاری از رهبران اروپایی به منظورکتمان مشکلات مختلف کشورهایشان از بیگانه ستیزی و اسلام‌هراسی استفاده می‌کنند

1883738
عضو هیئت علمی دانشگاه تورک-آلمان: بسیاری از رهبران اروپایی اسلام‌هراسی را تشویق می‌کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه تورک-آلمان استانبول گفت که بسیاری از رهبران اروپایی به منظورکتمان مشکلات مختلف کشورهایشان از بیگانه ستیزی و اسلام‌هراسی استفاده می‌کنند.

دکتر انس بایراقلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تورک-آلمان استانبول در رابطه با انتشار گزارش «اسلام‌هراسی در اروپا 2021» گفت: بسیاری از رهبران اروپایی از بیگانه ستیزی و اسلام‌هراسی به منظور کتمان بیعدالتی و فسادهای مالی خود استفاده می‌کنند.

بایراقلی در گفت‌وگو با آناتولی با اشاره به اینکه گزارش مذکور مربوط به اقدامات نژادپرستانه و اسلام ستیزانه در 27 کشور اروپایی در سال گذشته میلادی است، اظهار کرد: در دوره شیوع کرونا اسلام‌هراسی در فضای مجازی شاهد رشد زیادی بوده است. به دلیل تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجرای مقررات منع عبور و مرور رفتارهای نژادپرستانه نیز به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتقل شد.

اوافزود: حتی در ماه‌های نخست آغاز همه‌گیری کرونا اخبار دروغین زیادی مبنی بر متهم کردن مسلمانان و مهاجرین به عنوان مسببین آغاز شیوع ویروس کرونا منتشر شد. به همین دلیل نیز طی سال 2021 شاهد افزایش گفتمان بیگانه ستیزانه و اسلام هراسانه در شبکه های اجتماعی بودیم.

عضوهیئت علمی دانشگاه تورک-آلمان استانبول دربخش دیگری ازسخنان خودبااشاره براینکه دربسیاری ازکشورها اسلام‌هراسی به شکل یک رفتار سازمان یافته درآمده است، ادامه داد: این نژادپرستی سازمان یافته وسیستماتیک مسلمانان را در بخش‌های زیادی از جمله ارائه خدمات دولتی هدف قرار داده است.

او با اشاره به اظهارات و اقدامات شماری از رهبران اروپایی همچون امانوئل مکرون، رئیس جمهور اروپا، تصریح کرد: اکثر رهبران اروپایی از بیگانه ستیزی و اسلام‌هراسی به منظور کتمان بیعدالتی، فسادهای مالی و شکست‌های خود و تهییج طرفداران خود استفاده می‌کنند.

انس بایراقلی همچنین تاکید کرد که نامگذاری 15 مارچ به عنوان «روز جهانی مبارزه با اسلام هراسی» از سوی سازمان ملل یک تحول مهم به شمار می‌رود.اخبار مربوطه