ویژه برنامه روز جهانی صلح

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲مصادف است با روز جهانی صلح

1882727
ویژه برنامه روز جهانی صلح

ویژه برنامه ای روزجهانی صلح، چهارشنبه 21سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی

 امروز روز جهانی صلح است. سالگرد روزی که آلمان هیتلری برعلیه پولنداعلام جنگ کرد در کشورهای عضو بلاک شوروی سابق و تورکیه به عنوان "روز جهانی صلح" جشن گرفته می شود. پس از جنگ جهانی دوم، تأسیس سازمان ملل متحد به منظور جلوگیری از بمیان امدن مجدد جنگ وجلوگیری از بروز و گسترش بسیاری از جنگ ها در سطح جهانی به طور کلی جلوگیری کرد. با وجود این، هر از گاهی درگیری ها و جنگ های منطقوی وجود داشته است. با تأسیس سازمان ملل متحد، با شرکت 5 کشورعضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل بدون در نظر داشت اصل برابری تشکیل دادند. اگرچه بسیاری از کشورها از این وضعیت انتقاد کرده اند، اما تا امروز 5 عضو دائمی شورای امنیت در حال انجام این معمول هستند. همانطور یکه در موضوع فلسطین با مخالفت یکی از اعضای این 5 عضو نمی توان تصمیمات مشترک گرفت. رئیس جمهور تورکیه جناب رجب طییب اردوغان این ایده که «جهان بزرگتر از 5 است» را، که در هر فرصت در سخنرانهایش بیان میدارد، در سال های اخیر مورد حمایت فزاینده ای جهانیان قرار گرفته است. آرزوی ما این است که سازمان ملل متحد که در حفظ صلح جهانی دارای اهمیت و مسوولیت زیادی است، با ساختاری برابرتر و بی طرفانه تر با برداشتن گامی عادل و همه شمول در این راستا به صلح جهانی خدمت کند. 21 سپتامبر روز جهانی صلح مبارک.اخبار مربوطه