پروتکل تامین صلح بین روسای سازمان‌های اطلاعاتی قرقیزستان و تاجیکستان امضا شد

رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در خاک تاجیکستان دیداروپروتکل مذکورراامضا کردند

1882070
پروتکل تامین صلح بین روسای سازمان‌های اطلاعاتی قرقیزستان و تاجیکستان امضا شد

رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در خاک تاجیکستان دیداروپروتکل مذکورراامضا کردند

درپی درگیری مسلحانه درمرزقرقیزستان وتاجیکستان، پروتکلی باهدف  تامین صلح  بین روسای سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور امضا شد.

براین اساس، قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و سایمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در خاک تاجیکستان دیدار و پروتکل مذکور را امضا کردند.

دراین دیدارتصریح شدکه پس ازبرقراری آتش بس درروز 16 سپتامبر، پروتکلی برای خروج نیروهای نظامی دو طرف و تثبیت اوضاع به امضا رسید.

همچنین تاشیف ازآزادی 4 سربازقرقیزستانی که درجریان درگیری توسط تاجیکستان بازداشت شده بودند اطمینان حاصل کردوبه همراه آنان به منطقه باتکن قرقیزستان بازگشتند.

گفتنی است درگیری‌های مسلحانه بین مرزبانان دو کشور درمرز قرقیزستان و تاجیکستان از صبح جمعه 16 سپتامبر آغاز شده بود.

دراین درگیری‌ها حدود 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند.اخبار مربوطه