دیدارهای اردوغان در نیویورک ادامه دارد

اردوغان که برای شرکت در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در خانه تورک با نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی دیدار کرد

1881677
دیدارهای اردوغان در نیویورک ادامه دارد

اردوغان که برای شرکت در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در خانه تورک با نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی دیدار کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی فعال در آمریکا را بحضور پذیرفت.

اردوغان که برای شرکت درهفتاد وهفتمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در خانه ترک با نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی دیدار کرد.

اردوغان سپس محمد منفی رئیس شورای ریاست جمهوری لیبیا را بحضور پذیرفت.

این دیدار بدون حضور خبرنگاران و پشت درهای بسته انجام یافت.

اردوغان سپس در ضیافت شام کمیته ملی راهبری تورکیه-آمریکا که در راکفلر پلازا برگزار شد، سخنرانی کرد.

رئیس جمهوراردوغان با بیان اینکه هرچقدرکه باهمسان‌سازی مخالف هستیم، به همان اندازه از یکپارچگی حمایت می کنیم، اظهار داشت، درک ما از هماهنگی و هم‌سویی این است که شهروندان ما به طور فعال درزندگی جوامعی که درآن زندگی میکنند، باحفاظت ازفرهنگ وارزشهای خودمشارکت کنند.

اردوغان با اشاره براینکه، ما قاطعانه به مبارزه با سازمان های تروریستی پ‌ک‌ک/ی‌‌پ‌‌گ، داعش و فتو ادامه می دهیم. قطعا سایه تاریک تروریزم را از منطقه خود دور خواهیم کرد، گفت:«ما از دوستان آمریکایی خود انتظار داریم که در مبارزه ما علیه پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ و فتو به شیوه‌ای مناسب با روح اتحاد همکاری کنند. ما با دقت در حال انجام اقدامات در نزد مقامات آمریکایی برای تحویل دادن سرکرده و اعضای این سازمان به عدالت تورک هستیم.اخبار مربوطه