دیدارهای دوجانبه ای اردوغان درحاشیه اجلاس باروسای جمهورآذربایجان، چین و مغولستان

دیدار دوجانبه ای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با الهام علی‌اف همتای آذربایجانی و سایر روسای جمهور در حاشیه ای اجلاس شانگهای

1880819
دیدارهای دوجانبه ای اردوغان درحاشیه اجلاس باروسای جمهورآذربایجان، چین و مغولستان
Erdoğan Şi cinping.jpg
thumbs_m_c_21d2e0ebbb804e44f0f54d6f9695de00 (1).jpg

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با الهام علی‌اف همتای آذربایجانی خود در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند دیدار کرد.

این دیدار پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران انجام شد.

در حاشیه اجلاس شانگهای روسای جمهور تورکیه و چین نیز دیداردوجانبه داشتند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند دیدار کردند.

دیدار اردوغان و شی جین پینگ در کاخ تابستانی رئیس جمهور اوزبیکستان پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران انجام گرفت.

همچنین روسای جمهور تورکیه و مغولستان نیزدر حاشیه اجلاس شانگهای دیدار دوجانبه انجام دادند.

رئیس‌جمهور تورکیه با همتای مغلوستانی خود در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند دیدار کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در سمرقند در حال برگزاری است؛ با اوخنا خورلسوخ، رئیس جمهور مغولستان دیدار کرد.

این دیدارنیز در هتل ساویتسکی و بدون حضور خبرنگاران پشت درهای بسته انجام شد.اخبار مربوطه