اردوغان فردا به بالکان سفر می‌کند

سفرفردای رئیس جمهور تورکیه دربالکان، شامل بوسنیا وهرزگوینا، صربستان و کرواسیا خواهد بود

1875786
اردوغان فردا به بالکان سفر می‌کند

آجندای کار این دیدارها را که طی روزهای 6 تا 8 سپتامبر انجام می‌گیرد، روابط دوجانبه، صلح و ثبات منطقوی و گام‌های مربوط به افزایش حجم تجارت تشکیل خواهد داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه فردا سفر بالکان را که شامل بوسنیا و هرزگوینا، صربستان و کرواسیا می‌باشد، آغاز می‌کند.

آجندای کار این دیدارها را که طی روزهای 6 تا 8 سپتامبر انجام می‌گیرد، روابط دوجانبه، صلح و ثبات منطقه‌ای و گام‌های مربوط به افزایش حجم تجارت تشکیل خواهد داد.

اتظار می‌رود در این سفر که اولین توقفگاه آن بوسنیا و هرزگوینا خواهد بود واردوغان همانند سفرهای قبلی با 3 عضو شورای دولتی ریاست جمهوری دیدار کند.

در این دیدارها این پیام که تورکیه مبنب بر« تورکیه به تامین هرگونه کمک به تداوم صلح در بالکان ادامه خواهد داد‌»، داده خواهد شد.

یکی دیگر از موضوعات مهم در سفر بالکان رئیس جمهور، اقتصاد خواهد بود و اقداماتی که در جهت بهبود روابط با کشورهای منطقه انجام می‌شود مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

همچنین پیش‌بینی می‌شود در سفر اردوغان توافقات دوجانبه مهمی امضا شود.

هیات بزرگی ازتاجران رئیس جمهور اردوغان را در سفر به سه کشور همراهی کرده وضمن برگزاری جلسات شورای تجاری، گام‌هایی که باید برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های متقابل و حجم تجارت برداشته شوند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.اخبار مربوطه