هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا بازدید کرد

هیئتی به رهبری رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام تحقیقات از نیروگاه هستوی زاپوریژیا بازدید کرد.

1875019
هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا بازدید کرد

هیئتی به رهبری رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام تحقیقات از نیروگاه هستوی زاپوریژیا بازدید کرد.

رافائل گروسی منشی عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که از چندین نقطه مهم در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیای اوکراین مانند اتاق سیستم اضطراری و اتاق نظارت بازدید کرده‌اند.

گروسی پس از این بازدید یکجا با هیئت همراهش در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت در هنگام این بازدید فرصتی برای گفتگو با کارکنان این نیروگاه و ساکنان این منطقه یافته است.

او با بیان اینکه شرایط  تخنیکی این نیروگاه را به شکل دقیق و بی طرفانه ارزیابی خواهند کرد، تصریح کرد: به هیچ جا نمی‌رویم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر در نیروگاه حضور دارد و به ماندن در آنجا ادامه خواهد داد. با بعده ای از کارشناسان مان به حضور در آنجا ادامه می‌دهیم.

گروسی با بیان اینکه نگران است و نگرانی وی تا تثبیت اوضاع زاپوریژیا که توانایی پیش بینی رخدادها را بیشتر می‌کند، ادامه خواهد یافت، گفت: بدیهی است که سلامت فیزیکی نیروگاه بارها نقض شده است.اخبار مربوطه