واکنش اردوغان به رفتارهای ایذایی یونان علیه نیروهای تورکیه در بحیره ای  اژه و مدیترانه

رئیس جمهور اردوغان در مراسمی که در قوماندانی آکادمی نیروهای بحری  برگزار شد، سخنرانی کرد

1874563
واکنش اردوغان به رفتارهای ایذایی یونان علیه نیروهای تورکیه در بحیره ای  اژه و مدیترانه

رئیس جمهور اردوغان در مراسمی که در قوماندانی آکادمی نیروهای بحری  برگزار شد، سخنرانی کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت: ما می‌دانیم کسانی که در هرفرصتی در بحیره ای اژه با رفتارهای ایذایی، ناامنی ایجاد می‌کنند، صرفا یک مهره ای بیش نیستند و مبارزه واقعی را کسانی که پشت سر آنها قرار دارند انجام می دهند.

رئیس جمهور اردوغان با سخنرانی در مراسم آکادمی قوماندانی نیروهای بحری  گفت: "ما با طیارات بدون سرنشین مسلح وغیرمسلح وآقینجی در صحنه حضور داریم. اکنون ما با هلیکوپتر گوک‌بی نیز عرض اندام می‌کنیم. حالا با این سلاح‌ها در مقابل کسانی هستیم که در دنیا با ما دشمنی می‌کنند. ما کشوری نیستیم که به دیگر کشورهای جهان که نسبت به ما امکانات و مزیتهای بیشتری دارند با غبطه نگاه کنیم."

اردوغان همچنین به رهگیری طیارات تورکیه توسط رادارهای یونان واکنش تندی نشان داد.

رئیس جمهور تورکیه گفت: ما می‌دانیم کسانی که در هر فرصتی در بحیره ای  اژه با رفتارهای ایذایی، ناامنی ایجاد می‌کنند، صرفا یک مهره ای بیش نیستند و مبارزه واقعی را کسانی که پشت سر آنها قرار دارند انجام می دهند.

گفتنی است، طیارات اف-16 تورکیه که در چارچوب ماموریت‌های بین‌المللی دربحیره ای مدیترانه مشغول انجام وظیفه بودند، روز 23 آگست توسط تجهیزات دفاع هوایی اس-300 ساخت روسیه متعلق به یونان مستقر در جزیره گیریت رهگیری شدند.اخبار مربوطه