تلاش اتحادیه اروپا برای مهار قمیت فزاینده برق

اظهارات رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بعد از ختم اجلاس امنیت انرژی در دنمارک

1874138
تلاش اتحادیه اروپا برای مهار قمیت فزاینده برق

اظهارات رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بعد از ختم اجلاس امنیت انرژی در دنمارک

اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بعد از ختم اجلاس امنیت انرژی بحیره بالتیک در دنمارک به ارزیابی تحولات اخیر در بازار انرژی اروپا پرداخته و گفت: بازار برق در اروپا به‌علت اقدامات ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه با کمبود ساختاری مواجه شده است. 

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن اشاره به اینکه گاز طبیعی قوه محرکه اصلی درافزایش قیمت برق بوده و این بطورعمدی ازسوی ولادیمیرپوتین رئیس دولت روسیه مورد سواستفاده قرار گرفته است. پوتین از گاز طبیعی به‌صفت یک سلاح استفاده می‌کند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرد: ما طرح مداخله اضطراری و اصلاح ساختاری در بازار برق آماده کرده و به یک ابزار اضطراری نیاز داریم که خیلی سریع عمل کند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن اشاره به اینکه بازاربرق دیگربازاری کارآمد نیست برای اینکه پای بازیگری مانند پوتین در میان است واو سعی می‌کند بطور سیستماتیک تعادل آن را برهم زده و سواستفاده کند. ما برای مداخله به این وضعیت اقدام کردیم.

شایان ذکراست: که قیمت برق وگازطبیعی درروزهای اخیردرکشورهای اروپایی به ارقام سرسام‌آوری رسیده است.  اخبار مربوطه