نخست وزیر آلبانیا از رئیس جمهور تورکیه تشکر کرد

نخست وزیر آلبانیا: اگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه نمیبود، تعداد زیادی از مردم آلبانیا به‌ دلیل ویروس کرونا جان خود را از دست می‌ دادند

1873705
نخست وزیر آلبانیا از رئیس جمهور تورکیه تشکر کرد

ادی راما نخست وزیر آلبانیا ضمن شرکت در هفدهمین مجمع استراتژیک بلد با میزبانی سلوانیا در نشست رهبران با مضمون " آیا حاکمیت قدرت برتری دارد یا مقررات و قوانین ؟" که در چهارچوب این مجمع برگزار شد، سخنانی ایراد کرد.

راما در سخنان خود گفت: اگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه نمیبود، در آلبانیا تعداد زیادی به‌علت ویروس کرونا جان می‌ باختند.

وی در سخنان خود با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا در روند شیوع ویروس کووید ـ 19 برای شهروندان کشورهای عضو خود واکسین کافی تامین کرد ولی در کشورهای بالکان غربی حتی پرسنل بهداشتی از امکان دسترسی به آن برخوردار نشدند اعلام کرد: این تورکیه بود که به ما واکسین داد. اگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه نمیبود، تعداد زیادی از مردم آلبانیا به‌ دلیل ویروس کرونا جان خود را از دست می‌ دادند.

راما افزود: امیدوارم اتحادیه اروپا خطای خود در دوره پاندمی کرونا که طی آن به توزیع واکسین‌های کرونا بین خود اکتفا کرده و ما را کاملاً به فراموشی سپردند، تکرار نکند. این حوادث برای اتحادیه اروپا درس عبرت باشد.



اخبار مربوطه