اردوغان با پادشاه مالزیا دیدار کرد

اردوغان رئیس جمهور از المصطفی بالله شاه پادشاه مالزیا که برای یک سفر رسمی به تورکیه به سر می برد با تشریفات رسمی  خاص استقبال کرد

1869250
اردوغان با پادشاه مالزیا دیدار کرد
Erdogan-Malezya kralı
Malayziya kralı Sultan Abdullah və Ərdoğan_Ankara.jpg
malezya kralı, ankara’da.jpg

اردوغان با پادشاه مالزیا دیدار کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با سلطان عبدالله ریاض الدین المصطفی بی الله شاه پادشاه مالزیا که بنا به دعوت وی در پایتخت انقره به سر می برد، دیدار کرد.

اردوغان رئیس جمهور از المصطفی بالله شاه پادشاه مالزیا که برای یک سفر رسمی به تورکیه به سر می برد با تشریفات رسمی  خاص استقبال کرد.

رئیس جمهور اردوغان پس از دیداری یک به یک که دو نیم ساعت به طول ادامه یافت، ضیافت شام رسمی به افتخار سلطان عبدالله پادشاه مالزیا ترتیب داد.

طی مراسمی که بعداً برگزار شد،  اردوغان نشان جمهوری تورکیه را به سلطان عبدالله شاه پادشاه مالزیا اعطا کرد.

همچنین سلطان عبدالله شاه نیز نشان عالی ترین تاج ملی مالزیا را به رئیس جمهور اردوغان اهدا کرد.

بدین ترتیب  رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه و سلطان عبدالله شاه نشانهای هردو کشور را بطور خاص به همدیگر اهدا کردند.اخبار مربوطه