پوتین گفت: روسیه روابط قوی با کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا دارد

ولادیمیرپوتین چنین گفت: ما خوشحالیم که کشورما متحدان، شرکا وهمفکران زیادی درقاره‌های مختلف دارد

1868432
پوتین گفت: روسیه روابط قوی با کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا دارد

ولادیمیرپوتین چنین گفت: ما خوشحالیم که کشورما متحدان، شرکا وهمفکران زیادی درقاره‌های مختلف دارد

ولادیمیر پوتین رئیس‌ دولت روسیه با اشاره براینکه، به روابط قوی با کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی و آفریقایی ارزش قائل هستند، اظهار داشت، «ما خوشحالیم که کشورما متحدان، شرکا وهمفکران زیادی درقاره‌های مختلف دارد. اینها دولت‌هایی هستند که درمقابل سلطه‌گران تعظیم نمی‌کنند.» 

پوتین در افتتاحیه هشتمین مجمع بین‌المللی نظامی-تخنیکی به نام "آرمیا" که تا تاریخ21 اگست درمنطقه مسکو ادامه خواهد داشت، سخنرانی کرد.

پوتین با بیان اینکه این کشورها (آمریکای لاتین، کشورهای آسیایی وآفریقایی) میتوانند راه مستقلی را طی کنند، گفت، آنها یک راه حاکم و مستقل رشد را انتخاب می‌کنند. آنها می‌خواهند به طور جمعی مسائل امنیتی جهانی ومنطقوی را با در نظر گرفتن قوانین بین‌المللی، مسئولیت‌پذیری متقابل وبا درنظرگرفتن منافع یکدیگرحل وفصل کنند. بدین ترتیب به حفظ جهان چند قطبی کمک می‌کنند. 

پوتین بااشاره به اینکه، روسیه روابط قوی باکشورهای آمریکای لاتین، آسیاوآفریقا دارد، تصریح کرد، ما صمیمانه به روابط قوی، دوستانه وواقعاً قابل‌اعتمادباکشورهای آمریکای لاتین، آسیایی وآفریقایی ارزش قائل هستیم. ما آماده ارائه مدرن‌ترین سلاح‌ها به متحدان و شرکای خود از سلاح های کوچک گرفته تا وسایط زرهی و توپخانه، از هوانوردی نظامی تا طیارات بدون سرنشین هستیم .اخبار مربوطه