پادشاه مالزیا بنابه دعوت رئیس جمهور تورکیه وارد انقره شد

سلطان عبدالله رعایه الدین المصطفی بالله شاه، پادشاه مالزیا بنابه دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه وارد انقره شد

1868304
پادشاه مالزیا بنابه دعوت رئیس جمهور تورکیه وارد انقره شد

سلطان عبدالله رعایه الدین المصطفی بالله شاه، پادشاه مالزیا بنابه دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه وارد انقره شد.

سلطان عبدالله رعایه الدین المصطفی بالله شاه، پادشاه مالزیا بنابر دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه به انقره سفر کرد.

پادشاه مالزیا یکجا باهمسرش ملکه تونکو عزیزه امینه میمونه اسکندریه و هیئت همراهش وارد میدان هوایی اسن‌بوغای انقره شد که توسط فواد اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه، وصب شاهین، والی انقره و امیر سالم یوکسل، سفیر تورکیه در کوالا لامپور مورد استقبال قرار گرفت.

سفر پادشاه مالزیا به همراهی ملکه اسکندریه، اولین سفر بعد از 30 سال در سطح رئیس دولت از مالزیا به تورکیه است.اخبار مربوطه