پادشاه مالزیا به تورکیه می‌آید

سلطان عبدالله ریاضالدین المصطفی بالله شاه، پادشاه مالزیا، به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه، 15 تا 21 آگوست به تورکیه سفر خواهد کرد

1867778
پادشاه مالزیا به تورکیه می‌آید

سلطان عبدالله ریاضالدین المصطفی بالله شاه، پادشاه مالزیا، به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه، 15 تا 21 آگست به تورکیه سفر خواهد کرد.

بر اساس اطلاعیه مرکز ارتباطات ریاست جمهوری، تماس‌های سطح بالا در چهارچوب روابط در حال توسعه سریع با مالزیا بر اساس دوستی، اعتماد متقابل و منافع مردم شتاب بیشتری گرفت.

در همین راستا اسماعیل صبری یعقوب نخست وزیر مالزیا در ماه جولای به تورکیه سفر کرد و به همین مناسبت روابط دو کشور به سطح «مشارکت راهبردی جامع» ارتقا یافت.

سفر مذکور سلطان عبدالله شاه با ملکه تونکو عزیزه امینه میمونه اسکندریه اولین سفر بعد از 30 سال در سطح رئیس دولت از مالزیا به تورکیه خواهد بود.اخبار مربوطه