هیاتی ازوزارت دفاع ملی تورکیه جهت مذاکره در مورد طیارات جنگی اف-16عازم آمریکا شد

هیاتی متشکل از کارشناسان تخنیکی وزارت دفاع ملی تورکیه به دعوت طرف آمریکایی راهی واشنگتن شد

1868069
هیاتی ازوزارت دفاع ملی تورکیه جهت مذاکره در مورد طیارات جنگی اف-16عازم آمریکا شد

هیاتی متشکل از کارشناسان تخنیکی وزارت دفاع ملی تورکیه به دعوت طرف آمریکایی راهی واشنگتن شد

وزارت دفاع ملی تورکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هیاتی از این وزارت  به منظور مشوره و مذاکره درباره خرید و مدرن‌سازی طیارات جنگی اف-16 راهی آمریکا شده است.

براساس این بیانیه، هیئت های متشکل از کارشناسان تخنیکی وزارت دفاع ملی تورکیه به دعوت طرف آمریکایی راهی واشنگتن شده است.

وزارت دفاع ملی تورکیه تاکید کرده که تاکنون سه نشست درباره خرید طیارات جنگی جدید اف-16 و نوسازی نیروهای نظامی میان اردوی تورکیه با طرف آمریکایی برگزار شده است.

در بیانیه وزارت دفاع ملی تورکیه آمده است، به منظور تامین طیارات جنگی جدید اف-16 و نوسازی طیارات جنگی موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، هیات متشکل از کارشناسان تخنیکی وزارت دفاع به دعوت طرف آمریکایی راهی ایالات متحده شده است.اخبار مربوطه