ادامه تظاهرات گسترده ضد دولتی در سودان

تظاهرات گسترده مردم سودان برای واگذاری کامل دولت به غیرنظامیان در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.

1867062
ادامه تظاهرات گسترده ضد دولتی در سودان

تظاهرات گسترده مردم سودان برای واگذاری کامل دولت به غیرنظامیان در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد. 

به گزارش خبرنگار آناتولی از سودان، تظاهرات سراسری برای واگذاری کامل دولت به غیرنظامیان، در شهرهای مختلف به‌ویژه در مرکز خرطوم، ام درمان و بحری در حال برگزاری است.

هزاران تن از معترضان با در دست داشتن بیرقهای سودان شعارهایی مانند«اقتدار برای مردم» و «حکومت مدنی می‌خواهیم» سر داده و خواستار تشکیل دولت غیرنظامی شدند

نیروهای امنیتی سودان و بعضی از جاده ها در مرکز خرطوم را مسدود کرده‌اند.

تظاهرات علیه دخالت اردو در امور دولت غیرنظامی در مناطق مختلف سودان ازتاریخ 25 اکتوبر سال گذشته تاکنون تقریبا هر روز برگزار می‌شود.

صبح روز 25 اکتوبر سال گذشته عبدالله حمدوک، نخست وزیر و بسیاری از سیاستمداران سودانی بازداشت و حمدوک روز بعد آزاد شد.

در 21 نوامبر نظامیانی که با کودتا قدرت را به دست گرفتند با عبدالله حمدوک، نخست وزیر دولت منحل شده برای بازگشت وی به سمت قبلی اش به توافق رسیدند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های سودانی، این توافق میان اعضای نظامی شورای حاکمیت و نخست‌وزیر سابق به دست آمده و حمدوک با مشورت همه نیروهای سیاسی به جز حزب «کنگره ملی» که در دوره عمر البشیر قدرت را در دست داشت، دولت تشکیل خواهد داد.

گفته می‌شود نظامیان و حمدوک در مورد چند موضوع دیگر از جمله آزادی تمامی زندانیان سیاسی توافق کرده‌اند. اما حمدوک در تاریخ 2 جنوری گذشته از سمت خود استعفا داد.اخبار مربوطه