درانفجار به قوع پیوسته در آمریکا 3 تن جان باخت

در نتیجه انفجار به قوع پیوسته  درخانه‌ای واقع در ایوانسویل ایالت ایندیانای آمریکا سه تن جان باخت

1866557
درانفجار به قوع پیوسته در آمریکا 3 تن جان باخت

در نتیجه انفجار به قوع پیوسته  درخانه‌ای واقع در ایوانسویل ایالت ایندیانای آمریکا سه تن جان باخت.

مایک کانلی، رئیس آتش نشانی اعلام کرد که این انفجار که هنوز علت آن مشخص نشده است، تقریبا به 40 خانه  مجاورخسارت وارد کرده است.

کانلی بیان کرد که بر اساس اولین برآوردها در این انفجار 3 تن جان باختند و احتمال  افزایش این تعداد وجود دارد.

در حالی که اعلام شده که از ورود به ساختمان‌های آسیب دیده خودداری کنند، تحقیقات در مورد انفجار نیز آغاز شد.اخبار مربوطه