اردوغان در انقره ا با رئیس جمهور اسلوونیا دیدار خواهدکرد

روسای جمهور تورکیه و اسلوونیا امروزچهارشنبه در انقره دیدار و گفت‌وگویی خواهند داشت.

1866004
اردوغان در انقره ا با رئیس جمهور اسلوونیا دیدار خواهدکرد

روسای جمهور تورکیه و اسلوونیا امروزچهارشنبه در انقره دیدار و گفت‌وگویی خواهند داشت.

امروز چهارشنبه 10 آگست رجب طیب اردوغان و بوروت پاهور، روسای جمهورتورکیه واسلوونیا در انقره دیدار و گفت‌وگو خواهندکرد.

رئیس جمهور اسلوونیا در چارچوب دعوت ریس جمهور اردوغان به انقره سفر کرده است.

همچنین بوروت پاهوردرسیزدهمین کنفرانس سفرای تورکیه که در انقره درحال برگزاری است، سخنرانی خواهد داشت.

قرار معلوم محور دیدار اردوغان و پاهورعبارت ازبهتر شدن روابط دوجانبه، روند عضویت تورکیه در اتحادیه اروپا و تحولات اخیر بالکان اعلام شده است.اخبار مربوطه